Total Force Genie

Zowel de dreigingen waar we voor gesteld staan als de internationale en maatschappelijke omgeving waarin Defensie opereert veranderen snel. De diversiteit aan dreigingen en inzetscenario’s neemt toe. De mogelijkheden voor Defensie om zelfstandig te opereren zijn afgenomen. Defensie moet zich ontwikkelen van een expeditionaire naar een Adaptieve Krijgsmacht. Samenwerking is nu meer dan tevoren nodig.  

Total Force Genie (TFG) beoogd het duurzaam organiseren van het potentiële personele en materiele vermogen en kennisaspecten uit de Nederlandse samenleving, teneinde deze flexibel en slagvaardig in te zetten voor genietaken.  Het schouder aan schouder met civiele bondgenoten uitvoeren van militaire taken.

In alle fasen van een conflict is de behoefte aan genie capaciteit onverzadigbaar. Dit betekent dat in alle fase van de gereedstelling behoefte is aan civiel-militaire samenwerking. Een gedifferentieerde civiel-militaire inzet is eerder regel dan uitzondering. Hierdoor is een minder strikte scheiding van militair/burger/reservist benodigd in een omgeving waar structureel samen oefenen en trainen voorop staat. Een dergelijke geïntegreerde manier van samenwerken gaat verder dan de klassieke klant-leverancier relatie. Om zover te komen is het noodzakelijk om een geniefamilie te bouwen:  Een netwerk van civiele en militaire capaciteit.

Jij kan ook bij onze genie familie horen door je aan te melden als ambassadeur van Total Force Genie. Of treed toe tot de interactieve groep op Linked IN en kom niet alleen in contact met de genie maar ook met elkaar. 

It takes a network to beat a network.